Bali Watercolors
Chilies - 1895-444 - Hoffman - 100% Cotton